Automatické parkovací systémy MONTIPARK nabízejí mimořádně široké spektrum využití. Jejich přednosti tak ocení jak majitelé bytových domů, tak soukromé firmy, státní úřady nebo obchodní centra. Parkovací systémy je totiž možné „ušít“ přímo na míru každému stavebnímu projektu, jehož součástí jsou parkovací prostory, ať už se jedná o nadzemní či podzemní řešení.

Naše nabídka parkovacích systémů

model

APS MONTIPARK S

Svou konstrukcí je APS MONTIPARK S předurčen převážně pro umístění do sklepních prostor rekonstruovaných domů v centru velkých měst. Optimální manipulační časy a vysoké procentuální využití vestavbového prostoru jsou hlavní předností APS MONTIPARK S.
Zobrazit detail
APS MONTIPARK S konstruujeme ve dvou variantách. Buďto jako vertikální, nebo horizontální. Obě varianty mohou disponovat technologií oběžných výtahů/dopravníku, která zkracuje manipulační časy potřebné k vyparkování vozidla až na polovinu. Díky tomu je nasazení APS MONTIPARK S vhodné i do administravních budov kde se předpokládá vysoká fluktuace parkovaných vozidel.

Kapacita parkovacího systému se v závislosti na počtu podlaží pohybuje mezi 15 a 40 vozidly. Tímto se APS MONTIPARK S řadí mezi malé nebo středně velké parkovací systémy.

U vertikální varianty se vjezdové a výjezdové místo zpravidla umísťuje přímo na manipulační výtah. Točnu pro otočení vozidel a tak i pro pohodlnější vyjetí a najetí vozidla do APS lze umístit přímo do pracovního prostoru parkovacího systému.

Vjezdové a výjezdové místo horizontální varianty je často umístěno mimo pracovní prostor parkovacího systému na manipulačním výtahu který spojuje na sobě nezávislá technologická patra. Takto postavené zařízení zaručuje výrazné zkrácení manipulačních času pokud se před APS vytvoří fronta čekajících uživatelů.

Fotogalerie

model

APS MONTIPARK P

APS MONTIPARK P je připraven na instalaci ve velkokapacitních parkovištích. Při vhodně navoleném počtu vjezdových a výjezdových míst dokáže efektivně, především při příznivých časech vyparkování, pojmout stovky vozidel.
Zobrazit detail
Hlavní součástí APS MONTIPARK P je systém přesuven a svislých dopravníků. Přesuvny, které zajišťují horizontální pohyb mezi jednotlivými pozicemi na technologickém patře, zajišťují zásadní zrychlení celého systému APS. Při procesu zavezení a vyvezení vozidla není nutný pohyb všech palet v systému ale přesuvna obsluhuje pouze paletu s požadovaným vozidlem.

APS MONTIPARK P lze rozšiřovat přidáváním palet na patro a zvětšováním počtu pater. Palety mohou být v systému vzhledem k ose přesuvny uloženy buďto v příčném nebo podélném směru. Uložení palet a jejich počet na patro se zpravidla volí s ohledem na proporce místa, kam se má APS instalovat.

Variantně lze APS MONTIPARK P vybavit i točnou pro automatické otáčení vozidel. Uživatel tak do parkingu vjíždí a následně z něj vyjíždí vždy popředu. Točna může být součásti vjezdového a výjezdového prostoru nebo může být umístěna mimo něj.

Fotogalerie

model

APS MONTIPARK C

Kombinací APS MONTIPARK S a APS MONTIPARK P vzniká APS MONTIPARK C. Takto konstruovaný systém pomáhá efektivně vyplnit atypické prostory určené pro parkovací zakladač.
Zobrazit detail
APS MONTIPARK C zpravidla obsahuje více svislých dopravníků a přesuven. Vhodný počet je volen s ohledem na časy vyvezení vozidel a výslednou cenu zařízení.

Systém může být rovněž osazen točnou pro pohodlné vyjíždění vozidel. Točna může být umístěna v pracovním prostoru APS nebo přímo v prostoru vjezdovém a výjezdovém.

Fotogalerie

model

APS MONTIPARK L

Pro realizace u vysokých bytových domu je připraven APS MONTIPARK L. Při zastavěné ploše 50m2 zvládá pojmout desítky automobilů. S ohledem na použitá zařízení je s poměrem cena/auto nejlacinějším parkovacím systémem z naší nabídky.
Zobrazit detail
APS MONTIPARK L je extrémním případem typu APS MONTIPARK P. Vozidla jsou v systému řazena paralelně, avšak v systému není umístěna přesuvna. Svislý dopravník obslouží všechny pozice v parkingu.

APS MONTIPARK L dosahuje velmi příznivých času vyparkování. Při nízkém počtu parkovacích stání a vhodné konstrukci může být vozidlo přistaveno ve velmi krátké době.

Výhody automatických parkovacích systémů MONTIPARK

Ve srovnání s klasickým řešením automobilových stání poskytují automatické parkovací systémy až o 50 % větší kapacitu při nesrovnatelně menších nárocích na prostor určený ke stání automobilů. Unikátní konstrukce totiž parkovacím systémům umožňuje obejít se bez sjezdových a výjezdových ramp, stejně tak i bez schodišť a osobních výtahů pro řidiče. Do stejného prostoru lze umístit až 2x více vozidel.

Výslednicí špičkového technologického a konstrukčního zpracování, dlouhé životnosti a kvality použitých materiálů, efektivity provozu a technické vyspělosti automatických parkovacích systémů MONTIPARK jsou mimořádně nízké náklady na údržbu a provoz.

O bezpečný provoz automatických parkovacích systémů MONTIPARK se nemusíte starat. Pracovníci společnosti MONTIFER s.r.o. zajišťují vysoce profesionální školení pro řidiče a obsluhu vč. požadavků na bezpečnost podle platných norem.

Díky plně automatizovanému provozu, který zabrání nepovolaným osobám v přístupu k vozidlům, představují automatické parkovací systémy MONTIPARK nejbezpečnější řešení dané problematiky. Vnitřní prostor určený pro parkované automobily je pro řidiče a další osoby nepřístupný, čímž je eliminováno riziko odcizení, vykradení nebo poškození automobilů. Automatický systém parkování také odstraňuje riziko poškození vozidel o betonové sloupy a pilíře v suterénu při zajíždění a vyjíždění. Automatický systém při vjezdu vše zkontroluje, a to vč. hmotnosti vozidla.

Plně automatizovaný provoz systémů MONTIPARK stojí také za nejvíce uživatelsky ceněnou předností ze strany řidiče. Stačí totiž pouze najet s vozidlem na správné místo a systém už se automaticky postará o vše ostatní. Ovládání je bezdotykovou kartou anebo dálkově pagerem. Ke zvýšení komfortu přispívá rovněž instalace točny, která zabezpečuje výjezd vozidel na komunikace popředu. Řidiči jistě ocení také jistotu trvalého parkovacího místa bez toho, aby museli ztrácet čas jeho hledáním.